Hvorfor jeg valgte å delta på et nytt kurs med tema «Jesus the Jew» ved Caspari-senteret?

Det første kurset jeg deltok på var høsten 2014. Deltakelse på dette kurset ble svært verdifullt for meg og erfaringene ga et viktig grunnlag for utvidelse av kunnskap. Jeg hadde ikke tenkt å delta på flere kurs, men da jeg ble oppmerksom på at det skulle arrangeres nytt kurs våren 2018 var min umiddelbar reaksjon – dette skal du delta på en gang til. Så hvorfor? Noe av begrunnelsen er bevisst og kan settes ord på, noe er bare en sterk opplevelse av at dette skal du gjøre nå, dersom det blir mulig.

Det viktigste for meg denne gangen var igjen å få lytte til innhold og engasjement til den enkelte forelesers formidling i forhold til tildelt tema. Å få lytte til forelesere som både har stedserfaring og mye lokal kunnskap og kjennskap, er for meg helt unikt og gir mye tilleggsinformasjon. Rett og slett veldig spennende og utfordrende. Jeg var innstilt på at det kunne bli mye repetisjon, men slik ble det ikke. Jeg opplevde derimot at jeg fikk mye ny kunnskap og mange nye vinklinger på det meste av det som ble presentert. Det var også mange innholdsrike ekskursjoner med mye nytt både å se og høre. Spesielt fint å reise gjennom Samaria på vei til Galilea, besøke Jeriko og å få være med på sabbatsfeiring i en Messiansk Synagoge.

«Discovering Jesus in his Jewsih Context» (som kurset nå heter) er et kurs som jeg spesielt skulle ønske at norske prester, pastorer og forkynnere kunne delta på. I tillegg ønsker jeg å anbefale kurset til alle dem som har interesse for tema som kristendommens jødiske røtter og Jesustroende jøder i vår tid.

Inger Kristine Løge