Bibelskolen «Experience Israel – back to the roots»

Den Norske Israelsmisjon (DNI), organisasjonen som startet Caspari-senteret, har lenge ønsket å utvikle et bibelskoletilbud i Israel. Samtidig vokste det fram et ønske om noe lignende i hjertet til to nordmenn som arbeider i Ungdom i oppdrag (UIO) i Rogaland. Og slik kom et nytt samarbeid i stand. «Experience Israel – back to the roots» – en bibelskole for unge voksne, ble satt i gang, der et team fra UIO skulle bidra med sin erfaring fra undervisning av ungdom, og staben fra Caspari-senteret og DNI kom inn med sin teologiske ekspertise.

Målsettingen for bibelskolen er å gi studentene sunn bibelundervisning, førstehånds opplevelse av Israel og forståelse for Israels rolle i Guds plan. En annet ønske er å skape en lidenskap hos ungdommene for det jødiske folket og for å gi dem del i det glade budskap.

Fra venstre til høyre: Karen, Ingebjørg, Andra

Erlend og Sofie, det norske ekteparet som ledet den to måneder lange bibelskolen, tror at «Experience Israel» gir studentene en erfaring som de ikke kan få gjennom bare å lese Bibelen og se på nyhetene. «Studentene får bo i landet der alt skjedde … hvor det fortsatt skjer … og det vil forandre deres perspektiv», sier Erlend entusiastisk. Hvilken glede det var å være vertskap og være sammen med disse åtte deltakerne fra Norge, Estland og USA – alle sammen kalt hit på ulike måter av Gud, alle av ulike grunner.

Noen deltakere hadde alltid ønsket å komme til Israel, og så på denne muligheten som en gave. Andreas, en ung far fra Norge, med hjerte for evangelisering og for det jødiske folk, brukte sin farspermisjon til å delta på kurset. Ingebjørg, ei ung kvinne fra Norge, sa: «Jeg opplevde det som en invitasjon fra vennen min, Jesus, til å komme og utforske stedet der han vokste opp og levde sitt liv». En annen deltaker, Andra fra USA, ble spurt om hun var interessert i å bli med på skolen. Først tenkte Andra: «Nei, dette er egentlig ikke noe for meg. Jeg er ikke så glad i jødene». Men så talte Gud til henne: «Det er nettopp derfor jeg vil at du skal reise. Jeg vil gi deg kjærlighet til det jødiske folk». Der og da bestemte Andrea seg, i lydighet til Gud, for å reise.

Daglig hadde vi undervisning i ulike emner, som for eksempel messiansk jødedom, kirkehistorie, Messias i Det gamle testamentet, bibelske pakter og jødiske høytider. Vi hadde også en eller to ekskursjoner pr. uke til arkeologiske utgravninger og historiske steder. Selv om alle var med på de samme aktivitetene hver dag, talte Gud til oss på forskjellige måter. Andra ble velsignet i sin lydighet, og har lært så mye om sin kristne tros jødiske røtter gjennom tiden her. Hun reflekterte: «Jeg har lært om hvorfor jødene og Israel spiller en slik viktig rolle i Guds plan». Ei av de norske deltakerne, Karen, var overrasket over å innse i hvor stor grad hun plasserte Jesus inn i sin egen kultur, selv om hun jo visste at han var jøde. Hun likte å lære om kulturen som omgir Bibelen. Det åpenbarte sider som tidligere hadde vært skjult for henne, og det lot henne gå dypere inn i sin tro. Andreas var interessert i den messianske bevegelsen og hvordan denne ble til. Han sa også: «Det var flott å besøke de bibelske stedene for å se hvilke bevis arkeologien gir for mye i Bibelen. Det styrket virkelig min tro. Dette er det egentlige»!

Hver enkelt student reiste fra Jerusalem utrustet med kunnskap som det muligens vil ta et helt liv å fordøye. Og Gud har kalt hver enkelt av oss til å bruke kunnskapen på ulike måter.

Andra, som i utgangspunket ikke ønsket å være del av «Experience Israel», er nå glad for å kunne ta både budskapet og de livsleksjonene hun har fått med seg tilbake til venner og familie i USA. Andreas har fått nye perspektiver som han kan bruke i samtaler med medlemmer av hans hjemme-menighet. Han kjenner seg nå utrustet til å si til folk at To pakts- og erstatingsteologi ikke bør være kirkens syn, og at Israel fortsatt er Guds utvangte folk.

Andreas(første fra venstre), Erlend(tredje fra venstre)

Ingebjørg oppdaget at vi alle har del i samme rot, og at Gud kalte Israel til å være et lys for folkeslagene, noe som også omfatter oss. Hun tror at alle som kjenner denne sannheten, har sin rolle å spille helt til Jesus kommer tilbake. Hun har bestemt seg for at enten hun kommer tilbake hit, eller lever livet et annet sted i verden, så vil hennes bønn alltid være å få leve knyttet til Jesus og de løfter som ennå skal oppfylles.

For et herlig privilegium for dem som er unge å få lære om troens jødiske røtter og vokse i kjærlighet til Guds utvalgte folk, Israel. Kurset utvidet våre perspektiver og beriket vår Jesus-tro. Jeg mener at dette pilotprosjektet var en stor suksess. De tre initiativ partnerne, gleder seg til å fortsette samarbeidet.

 

Abbey Meyer

Voluntør