Bli kjent med staben

Elisabeth Eriksen Levy

 

Fortell om din familie…

Jeg er gift med Yehuda, og er mor til Hannah (22) og Moriah (18).

 

Hvor kommer du fra opprinnelig?

Jeg er fra Norge.

 

Hva gjør du på Caspari-senteret?

Jeg har vært internasjonal leder for Caspari-senteret siden sommeren 2013.

 

Hva gjorde du før du kom hit?

Hva er din utdannings- og yrkesbakgrunn?

Jeg var bibeloversetter for Det Norske Bibelselskap. Før det underviste jeg i bibelhebraisk ved universitetet i Oslo i ti år. Jeg har også arbeidet for Bibelselskapet i Israel. Jeg arbeidet med den hebraiske konkordansen til Det nye testamentet og med bibelutstillingen «Hvordan Bibelen kom til oss». Jeg har en mastergrad i teologi og bachelor i hebraisk og fransk.

 

Hvor lenge har du vært ved Caspari-senteret?

Jeg har arbeidet her i fem år.

 

Hva fikk deg til å komme hit?

Familien og jeg bodde i Norge, og vi drømte om å reise tilbake til Israel. Da lederen for Den Norske Israelsmisjon kontaktet meg angående stillingen som internasjonal leder for Caspari-senteret, var det en gylden mulighet til å reise ‘hjem’ igjen.

 

Hva er det beste med arbeidet ditt?

Det beste er å møte så mange forskjellige mennesker, og å følge den messianske bevegelsen på nært hold.

 

Hva liker du å gjøre når du ikke arbeider?

Jeg danser Zumba og lærer meg arabisk.

 

Har du et favorittvers fra Bibelen eller noe annet livsmotto?

Som en tidligere misjonær sa: «Jeg vil dø mens jeg klatrer». Med andre ord: Jeg vil gjerne være aktiv så lenge jeg lever.

Et av mine kjæreste bibelvers er dette: Herren velsigne deg fra Sion så du får nyte Jerusalems lykke alle dine dager! (Sal 128,5).

 

Har du tatt quizen om jødiske røtter på Caspari sin nettside?

Nei……

 


Alexander Goldberg 

 

Hvem er du?

Jeg heter Alexander Goldberg og jeg er en 51-årig ung jødsk Jesus-freak.

 

Fortell om din familie…

Jeg er lykkelig gift med en kvinne som har gitt meg to barn. Dette er jeg veldig takknemlig til Gud for.

 

Hvor kommer du egentlig fra?

Jeg kommer fra et mareritt som het ‘USSR’.

 

Hva gjorde du før du kom hit?

Hva er din utdannings- og yrkesbakgrunn?

Jeg har en mastergrad i fysikk og en grad i teologi (jeg fullførte ikke høyeste grad).

 

Yrkesbakgrunn: Forskning (fysikk), oversettelse, salg, turisme, bibelundervisning.

Før jeg ble ansatt på Caspari-senteret, holdt jeg på med teologiske studier og arbeidet innen turisme.

 

Hva arbeider du med på Caspari-senteret?

Primært er jeg ansvarlig for det lokale arbeidet. Men ofte underviser jeg de internasjonale studentene, snakker med besøkende grupper og hjelper internasjonal leder med diverse.

 

Hvor lenge har du vært på Caspari-senteret?

Ikke altfor lenge, ennå … siden februar 2009.

 

Hvorfor kom du hit?

Interesse for teologi, en følelse av et kall …. og søk etter arbeid.

 

Hva er det beste med arbeidet ditt?

Å dele troen med israelere som kommer og spør om den selv om de ennå ikke er så mange;  forsking, skriving og undervisning om Jesus.

 

Hva gjør du når du ikke arbeider?

Leser, er sammen med familien, fotturer.

 

Har du et favorittvers fra Bibelen eller noe annet livsmotto?

Velsignet være den som har en telefon, for de kan bli (på)kalt.

 

Har du tatt quizen om jødiske røtter på Caspari sin nettside?

Ja! Hva med deg? 😉