“Tsabarim” for Jesus

«Jeg trodde jeg var den eneste jøden i hele Israel som trodde på Jesus!» Denne uttalelsen høres ofte fra innfødte israelere som beskriver sine første dager, uker og noen ganger måneder etter å ha gjort den fantastiske oppdagelsen at Jesus er Messias – og som de har gitt sitt liv til. Det er en av de største forskjellene mellom dem og oss – jøder som også tror på Jesus, men som ble født og vokste opp i ‘eksil’. Selv om en Jesus-troende jøde i diasporaen gjerne sees på som fullstendig latterlig av det store flertall av jøder, kan likevel slike ‘merkelige’ jøder mye oftere treffes på der enn i Israel. I følge noen uoffisielle statistikker jeg har lest er det faktisk slik at på et tidspunkt var en tidel av russisk ortodokse prester i Moskva og St. Petersburg, de to største byene i mitt fødeland Russland, etniske jøder. Selvsagt er situasjonen i Israel helt annerledes.

«En sann jøde tror ikke på Jesus». Mens jødiske foreldre i diasporaen bare kunne hviske dette tusenårige mantraet inn i sine barns små ører – av frykt for å fornærme sine ikke-jødiske naboer, så kan de i Israel fritt rope det ut på gatehjørnene, om de ønsker det. Og fra de lokale ortodokse, altså de jødiske ortodokse, kan man trygt regne med full støtte – slik det bevises stadig på nytt av anti-misjonsorganisasjonene.Til tross for dette åndelige klimaet, vokser det israelske messianske miljøet hvert år. Og det ikke bare ved vår pliktskyldige og glade underkastelse av det første bud «Vær fruktbare og bli mange», men også takket være at Guds ånd arbeider blant oss og åpenbarer Jesus til slike som aldri før våget å tenke på ham.

Men hvor mange av oss israelske messianske jøder er «tsabarim» – innfødte israelere? I følge konservative anslag utgjør de som er født i landet ca 15% av alle messias-troende i Israel. Siden de fleste av disse er født inn i allerede troende familier, er prosenten av dem som kommer til tro på Jesus uten noen støtte fra sin egen famile enda mindre. Det er denne gruppen mennesker, i dag relativt liten, som alltid har interessert meg spesielt. Deres historier er spesielle, fordi både den nære familie og kulturen – de to faktorene som påvirker oss sterkest i vår utvikling som mennesker – ga alt annet enn impulser som ledet til tro på Jesus. Hvordan ble så disse hans etterfølgere?

Hvis du vil skrive noe som virkelig skaper de store bølger i Israel, så kan du begynne med å intervjue en tidligere ultra-ortodoks rabbiner fra Bnei Brak eller Mea Shearim, som nå er blitt etterfølgere av Jesus. Vi på Caspari-senteret ønsket å få tak i vitnesbyrd fra Jesus-troende som kunne snakke til den vanlige israeler, ‘mannen i gata’ … og  selvsagt på hebraisk. Vi tenkte på å filme dem, dykke dypt ned i deres vitnesbyrd og få dem til å fortelle om familie og bakgrunn, om hindringene de hadde overvunnet på vegen til tro. Og vi ville gi dem mulighet til å reflektere rundt denne nye messianske troen.

I 2017 begynte vi å lete etter mennesker å intervjue. Vi bruke forskjellige filter i prosessen med å sortere ut kandidater. Vi ønsket folk som var født og hadde vokst opp i Israel med ikke-messianske foreldre, som var den første i familien som kom til tro på Jesus. De skulle også være modne i sin tro og med god anseelse i det messianske miljøet. Og de skulle være i stand til å fortelle sin historie på en engasjerende måte. Sist, men ikke minst, trengte vi noen som var villige til å å la dette bli offentliggjort uten å frykte represalier fra familiemedlemmer, arbeidsgivere eller myndigheter.

Nå er intervjuene inne i siste redigeringsrunde, og de skal snart lastes opp på Caspari- senterets nettside og på You Tube. Språket er hebraisk, men engelsk teksting vil komme senere. Vi vil sette stor pris på forbønn for videoene og for seerene, spesielt for dem som ennå ikke har kommet til tro på Jesus.

Alexander Goldberg

Israel Direktør