Bli kjent med staben vår!

Vi er Maria og Terho  Kanervikkoaho, begge fra samme lille by vest i Finland. Vi har tre sønner, 9, 11 og 13 år gamle, to katter, en hund – og altfor mye Lego ut over gulvet. Nå har vi bodd i Israel i nesten seks år til sammen. Dette betyr at vår yngste sønn har bodd i Israel nesten to tredjedeler av sitt liv.

Vi studerte begge ved Øst-Finland Universitet, der Terho tok teologi og Maria historie.Terho er ordinert til prest i den finsk-lutherske kirke, der han arbeidet inntil vi flyttet til Israel. Maria var mest hjemmeværende før vi kom til Israel.

Familien kom første gang til Israel i 2012. Første året her brukte vi på hebraisk-studier (mens guttene lærte engelsk på skolen),  – og på å lære oss å overleve og nyte livet i et land som er veldig ulikt vårt hjemland Finland. Det å tjene Kristi kirke utenlands har alltid vært et tydelig kall for oss begge. Selv om vi aldri kjente et spesielt kall til Israel, så var det hit Gud ledet oss. Og det er på Caspari-senteret at vi har funnet vårt rette sted og kall.

Maria har arbeidet på Caspari-senterets sitt bibliotek siden august 2013. Terho ble med i teamet på Caspari-senteret i 2016, og fikk den mystiske tittelen «Prosjektkoordinator». Det betyr i praksis at han er ansvarlig redaktør for Casparis tidsskrift Mishkan, han organiserer åpne foredrag, og han hjelper til med å planlegge og organisere de forskjellige internasjonale kurstilbudene sammen med andre i staben. I tillegg til arbeidet på Caspari-senteret er Terho også med i studentarbeidet i Israel (FCSI) og i Kings Kids.

For oss begge har det å få arbeide ved Caspari-senteret vært oppfyllelse av en drøm. Vi har begge vært heldige som har fått muligheten til å bruke våre evner og vår utdannelse på beste måte. Utdannelse er svært viktig for oss, og det å være del av en tjeneste som har fokus på å utruste de messianske menighetene gjennom undervisning – det er mer enn vi hadde kunne håpe på. Å dele kunnskap og å hjelpe dem som ønsker å lære mer, har alltid stått vårt hjerte nær. Og når vi deler kunnskap, lærer vi selv også veldig mye.

Det beste ved arbeidet på Caspari-senteret er at vi ikke bare gir, men også får, hele tiden. Gjennom disse årene i Israel og ved Caspari har vi lært svært mye om den messianske bevegelsen, om kristendommens jødiske røtter, om Bibelen, om jødedom og mye annet. Det å arbeide i et flerkulturelt miljø, der folk kommer fra svært ulik bakgrunn, lærer oss også mye om oss selv og vår egen kultur.

Når vi ikke jobber, nyter vi begge fred og ro hjemme – eller i det minste så mye fred og ro som man kan få i et hus fullt av gutter. Vanlig familieliv er jo mer eller mindre det samme uansett i hvilket land man bor, og våre gjøremål tar all tid som vi har etter jobben. Men når vi klarer å finne et pusterom, liker Terho å lese og spille dataspill, mens Maria liker å lese og spille piano.