Velkommen til biblioteket!

Maria Kanervikkoaho, bibliotekar

 «For å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp» (Ef 4,12) har alltid vært Caspari-senterets motto og mål. Som de fleste av våre støttespillere vet, er det viktigste for oss undervisning i form av studier og kurs, samt bokutgivelser. Og der man har undervisning og studier, er det vår helhjertede overbevisning at man også må ha et bibliotek. Biblioteket på Caspari-senteret er trolig den mest synlige delen av vårt arbeid. Mesteparten av annet arbeid ved senteret utføres ved skrivebordene til ansatte her i Jerusalem, eller til og med på forskjellige steder over hele verden. Men biblioteket er edelstenen, plassert i kjernen av senteret. Det er den delen av vår tjeneste som besøkende kan se, berøre og undersøke, hvis de ønsker det.

Biblioteket vårt inneholder ca 7000 bøker, og vi mottar hele tiden et bredt utvalg av tidsskrifter og magasiner. Størstedelen av bøkene er på engelsk, selv om vi også har bøker på hebraisk, så vel som russisk og amharisk. Bibliotekets spesialitet er den messianske bevegelsen og kristendommens jødiske røtter. Vi har virkelig mange viktige referansebøker om ulike teologiske emner (kirkehistorie, kirkelig lederskap, systematisk teologi osv) – men når det gjelder bøker om den messianske bevegelsen, messiansk- jødisk teologi, jødiske røtter eller evangelisering for jøder, da er trolig Caspari-senteret nummer én i Israel. (I all beskjedenhet … denne artikkelen skrives tross alt av en finne…. det er trolig blant topp-bibliotekene i verden på dette emnet).

Vårt bibliotek står til tjeneste både for lokale messianske troende og for det internasjonale, kristne fellesskap. En typisk bibliotek-bruker kan være en lokal troende, som kommer for å bruke våre bibelkommentarar, eller en utenlandsk utvekslingsstudent som ser etter mer informasjon om den messianske bevegelsen. I årenes løp har vi vært vertskap for utenlandske prester som tar et sabbatsår på et forskningsprosjekt, bibeloversettere som bruker bibelkommentarer og ordbøker, utenlandske hebraisk-studenter som trenger et fredelig sted å lese, og forskjellige pastorer som forbereder prekener, for å nevne noen få. Noen kommer her bare en eller to ganger på et kort Jerusalemsbesøk. Andre besøker oss år  etter år, om og om igjen. Det som er felles for alle disse, er at de trenger et rolig sted til lesning og studier, og tilgang på materiale som de ikke finner andre steder.

Jeg har arbeidet som bibliotekar på Caspari-senteret i fire år nå. Når jeg får spørsmål om det beste ved arbeidet, svarer jeg uten å nøle: gleden ved å hjelpe folk med å finne det de trenger. Jeg liker utfordringen ved å jakte på sjeldne bøker om spesielle, sære emner. Jo større utfordring, og jo sjeldnere bok, jo mer liker jeg jakten. Når jeg ikke har så mye informasjon å bygge på, må jeg stole på min intuisjon – og det er svært tilfredsstillende. Å finne svar på spørsmål, lete etter manglende bøker og forfattere, og å kunne hjelpe og tjene …  alt dette gjør arbeidet mitt meningsfylt.

Og bøkene, selvsagt! Å være omgitt av tusenvis av bøker, hver av dem med sin egen historie å fortelle og nyttig informasjon å dele. (Jeg er lei for at jeg ikke kan bruke hele arbeidstiden på å lese bøkene vi har i biblioteket!)

Biblioteket på Caspari-senteret er kanskje ikke veldig stort sammenlignet med andre bibliotek, målt i antall bøker, men om vi bedømmes etter innhold og kvalitet på bøkene, gjør vi det ganske bra. Vi har ikke ALLE bøker som noen gang er skrevet om den messianske bevegelsen eller jødiske røtter. (Det har ingen.) Men vi har alle de viktige, og mange, mange fler.

Enten du er lenge i Jerusalem eller på et kort besøk, er du mer enn velkommen til å komme og besøke vårt bibliotek.