Å følge med tiden

Margarita Kantor, prosjekt-koordinator

Et av Caspari-senterets mest vellykkede prosjekter er kursene for sabbatskolelærere. Vi er faktisk nå inne i det 21. året med slike kurs. Gledelig som det er at det lykkes, så er faren ved å gjenta det samme opplegget år etter år at vi kan fristes til å gå på auto-pilot. Utfordringen er hele tiden å være bevisst på hvordan vi kan utvikle arbeidet videre.

For omtrent to år siden hadde vi høyttenkning på et stabsmøte på Caspari-senteret om hvordan vi kunne utvikle de arbeidsområdene som vi har. På dette stabsmøtet foreslo jeg at Caspari-senteret kunne tilby «webinar» (kurs på nettet) – et moderne og greit format for de fleste. Det jeg så for meg var å ta opp undervisning fra erfarne forelesere fra sabbatskolekursene våre, og så dele disse videoene med dem som enten arbeider med barn, eller som har planer om det –  slik at de kunne se på dem når det passet seg. Alle på møtet var enige i at det var en god idé … men ingen av oss visste hvordan vi skulle få satt den ut i livet.

I Israel er det sjelden at ting skjer fort. Det er også sant i dette tilfellet. Denne nye ideen ville kreve prosjektstøtte, så vel som kontakt med de riktige profesjonelle folkene. Vi hadde i begynnelsen flere spørsmål enn svar, men vi begynte å be, og vi ventet  på at den Allmektige skulle sørge for oss. Bit for bit tok puslespillet form. Først satte Gud oss i forbindelse med to misjonsorganisasjoner, som var klar til å støtte dette prosjektet. Så ledet Gud oss til å samarbeide med en annen lokal messiansk organisasjon for barnearbeid kalt «Medallion». Denne er vi nå så heldige å jobbe sammen med for å virkeliggjøre denne visjonen.

Bare de siste fem årene har sabbatsskolekursene betjent over 600 sabbatskolelærere fra omlag 120 lokale messianske menigheter. Men det er ikke mulig for alle å bli med på våre fredags-seminarer. I Israel er fredag fridag for de fleste, men ikke for alle. Ved å tilby kurs på nettet i et lett format kan de som ikke kan komme på sabbatskolekurs på fredager, også få en mulighet til å delta.

Navnet på nettkurset er «Herre, jeg vil gjerne undervise». Enhver som arbeider med barn – i sabbatsskoler, barneklubber, sommerleirer eller også med å oppdra barn hjemme – trenger grunnopplæring i ulike emner. Vi har valgt ut tjuve viktige emner. Disse emnene danner grunnlaget i kurset vårt. En måned er satt av til hvert emne. Når de har anledning, kan kursdeltakerne se tre ti-minutters videoforelesninger, og så avslutte med en oppgave læreren gir. Mot slutten av måneden skal studentene delta i et siste nett-møte med læreren, der de skal se på oppgaven og avslutte med en siste samtale.

Vi har allerede registrert en god del interesse for kurset som starter opp i november. Vi regner med at det blir en varm og spennende sommer mens vi forbereder oppstart med nettkurset «Herre, jeg vil gjerne undervise». Vi skal gjøre vårt beste, og med forventning se mot himmelen etter hjelp til dette splitter nye prosjektet.