Caspari-keskuksen tulevaisuudennäkymiä

Elisabeth Eriksen Levy, toiminnanjohtaja

Messiaaninen liike Israelissa kasvaa ja kypsyy. Lähes 40 vuotta on kulunut siitä, kun Norjan Israel-lähetys perusti Caspari-keskuksen tukemaan ja varustamaan messiaanisia seurakuntia. Tuolloin liike oli lapsenkengissään ja tarvitsi apua lähes kaikessa. Tänään tilanne on jo aivan toinen. Lapsi on varttunut ja kykenee tekemään monia asioita itsenäisesti. Tämä on normaalia kehitystä paitsi lasten, myös nuorten kirkkojen ja järjestöjen kohdalla.

Caspari-keskus

On arvioitu, että lähetystyön tuloksena syntyneet paikalliset kirkot kykenevät yleensä itsenäisyyteen, kun kaksi prosenttia kyseisestä kansasta tai kansanryhmästä on tavoitettu. Ulkomaista apua voidaan alkaa vähentää, tai se voi ainakin muuttaa muotoaan. Tämä ei tarkoita, etteikö tukea edelleen tarvittaisi, mutta vastuu työn johtamisesta tulisi tässä vaiheessa siirtää paikallisille.

Vaikka Israelin juutalaisväestön kohdalla kahden prosentin rajaa ei olekaan vielä saavutettu, uskomme, että nyt on muutoksen aika. Haluamme ottaa askelia siihen suuntaan, että vastuuta annetaan entistä enemmän israelilaisille. Prosessi ei tule olemaan helppo, mutta ajattelemme siten voivamme vahvistaa keskuksen paikallistyötä. Luonnollisesti Caspari-keskuksessa tarvitaan edelleen myös ulkomaalaisia työntekijöitä. Esimerkiksi uskon juutalaisten juurien opettaminen eri puolilta maailmaa tuleville kristityille on tänään tärkeämpää kuin koskaan ennen.

Toukokuun kokouksessaan keskuksen johtokunta päätti uudesta hallintomallista. Kun tähän asti johtokunnan jäsenet ovat olleet pääasiassa ulkomaisten kumppaniemme edustajia, tulevaisuudessa suhdeluku tulee olemaan 60/40, siten, että seitsemästä johtokunnan jäsenestä neljä on paikallisia. Johtajinakin on tähän asti yleensä ollut ulkomaalaisia. Nyt keskusta johtamaan halutaan paikallinen toiminnanjohtaja. Tavoitteena olisi toteuttaa muutos vuonna 2021.

Rukoile kanssamme, että löydämme sopivat ihmiset näille vastuullisille paikoille!