Barnearbeidet er nå på nett!

Margarita Kantor og Sanna Erelä, prosjektkoordinatorer

 

I løpet av de siste årene har shabbatsskolekursene våre vært til hjelp for over 600 lærere fra ca. 120 messianske menigheter. Så mye vi enn gleder oss over å ha nådd så mange, så er vi klar over at det alltid er noen som ønsker å delta, men som ikke kan komme på kurs på en fredag. (I Israel er fredag fridag for de fleste, men ikke for alle.) Dette var drivkraften da vi bestemte oss for å tilby undervisning på nett, moderne og praktisk for alle. Slik ble siste vår og sommer fylt av aktiv forberedelse til dette store nye prosjektet, et samabeid mellom Caspari og vår samarbeidspartner Medallion (et messiansk barnebokforlag). Sammen bestemte vi de viktigste temaene, skrev noen manus, valgte omhyggelig lærere og forberedte alle de ulike sidene ved filmingen.

Her på Caspari-senteret har Margarita, vår prosjektkoordinator, arbeidet både «dag og natt» for å gjennomføre dette prosjeket, og hun kan begeistret dele noen nyheter med oss:

Kan du fortelle hvordan det går med kurset?

Vi har arbeidet mye overtid for å få ferdig kurset til den fastsatte datoen, 1.november. Å lage et helt nytt program fra grunn av, tar alltid mer tid enn man tror. Så det å få igangsatt kurset til rett tid var en stor prestasjon! Og nå holder vår første studentgruppe på å gå inn i sin andre studiemåned.

Hva kan du si om stukturen på kurset?

Etter mange diskusjoner om form og innhold ble vi enige om følgende: Kurset skal dekke tjue viktige emner innen undervisning for barn, både i menighet og hjem. Hvert emne dekkes i løpet av en måned. På første dag i måneden får deltakerne en link til tre video-forelesninger. En av disse vil inneholde hjemmeoppgaver. Ved slutten av måneden blir det nettsamtale mellom studenter og foreleser. Jeg er glad for å kunne fortelle at det første nettmøtet i november gikk fint. Studentene fortalte åpent, og var svært engasjerte i samtalen.

Hvilke utfordringer møtte dere? Hvordan gikk det med filmingen? Og lærte du selv noe underveis?

Personlig liker jeg alltid en god utfordring! Utfordringer er den eneste måten å vokse på – uten dem blir arbeidet kjedelig. Da vi begynte, ante vi ikke hvor mye tid og penger dette prosjektet ville kreve. Hverken vi eller Medallion hadde tidligere erfaring på området «nettstudier». Nå lærer vi så mye, og det vil komme oss til nytte i fremtiden. Jeg har lært mye, til og med på uventede områder som f.eks. filmsminke.

En av utfordringene var å finne de rette lærerne. Vi så etter profesjonelle forelesere med utdanning innen undervisning fra det lokale messianske miljøet. Antallet messianske troende i Israel er som sagt lite – og mens det er mulig å finne flotte sabbatsskolelærere, er det mye mer utfordrende å finne flinke lærere med universitetsutdannelse. Men vi fant dem!

 

Vi hadde av og til bekymringer for filmingen. På et tidspunkt var vi engstelige for filmingen av en foreleser som ikke snakket flytende hebraisk. Men denne læreren viste seg å bli en av de beste, en som trengte færrest opptak. Vi så hvordan Gud gjør «den første til den siste, og den siste til den første».

 

Noe av det morsomme er at jeg nå assosierer filmprosessen med mørk sjokolade. En dag med filming kan være lang og krevende. Det var dager da vi var tolv timer sammenhengende i studio. Og mørk sjokolade, som hele teamet elsket, var det som holdt oss gående!

Hva har dere planlagt videre?

På den tekniske siden har vi lyst til å lage en hjemmeside spesielt for dette prosjektet. Til nå har vi gjort alt på e-post, med meg som mellommann. Et eget nettsed, der hver deltaker har sitt personlige område, vil gi studentene mye større frihet, og det vil også frigjøre meg. Det vil også sette studentene i stand til å ha direkte forbindelse med læreren. Det eneste som bremser dette for øyeblikket er økonomi.

La oss fortsette å be for Margarita og studentene!