“Tabu-forum”: samtaler om vanskelige tema

Sanna Erelä, Prosjektkoordinator

Vårt nye prosjekt “Tabu-forum” er et samarbeid med Machaseh, et messiansk familiekrisesenter i Jerusalem. Vi har startet “tabu-forum” for temaer de fleste av oss helst ikke vil snakke om. Første møte fant sted den 26.november der “vold i hjemmet” var tema. Vi hadde tre paneldeltakere denne kvelden: Pastor David Pileggi fra den anglikanske kirke, pater David Neuhaus fra den katolske kirke og den messianske pastoren og psykologen Yonatan Almeida. Alle tre bekreftet at det dessverre begås vold og overgrep også i troende familier. Spesielt skjer dette i den arabiske midtøsten-kulturen der skam- og ære-tenkningen fortsatt dominerer. Vold sees på som relativt normalt, selv i kristne arabiske kretser, der tankegangen ofte er: “Å slå er greit, så lenge det ikke lages merker”. Frykten for å tape ansikt eller føre skam over familien hindrer folk i å søke hjelp. De fleste melder ikke vold til myndighetene, som de ikke har tillit til. Og i Øst-Jerusalem og på Vestbredden er det ikke sannsynlig at politiet vil gripe inn i slike saker.

Christ Church ligger i gamlebyen i Jerusalem, og den er lett tilgjengelig for dem som søker hjelp. David Pileggi fortalte at ofte kommer ukjente kvinner inn i gårdsrommet for å snakke om sine problemer – og gjennom samtalen blir det klart at det som det egentlig handler om, er vold i hjemmet. Å hjepe disse krever fagkunnskap, og Christ Church har nylig ansatt en lokal sosialarbeider til hjelp. Pater Neuhaus berømmet likevel mange av de israelske organisasjonene som hjelper i slike saker. De har dyktighet og sosiale strukturer på plass for å hjelpe ofrene. Men når det gjelder vold i hjemmet, er det svært viktig at pastorer og menigheter går sammen for å støtte disse prosessene, og at de avstår fra å tildekke eller tilsløre problemet.

En feilaktig åndeliggjøring av hjemmevold ble lenge diskutert av panelet og tilhørerne. Israel er fortsatt delvis et patriarkalsk samfunn, noen deler av samfunnet mer enn andre, og bibelundervisningen i de fleste menighetene vektlegger ofte tradisjonelle roller i ekteskapet. Som følge av dette kan noen feilaktig trekke den slutning at det er i orden at en mann fysisk dominerer sin kone, og at kona forventes å underordne seg mannen i alt. Lena Levin, lederen av Machaseh, uttrykte et sterkt ønske om å se pastorer og andre ledere forplikte seg til undervisning og holdninger som fremmer en sunn familiedynamikk.

Interessant – og dessverre: på samme tid som temaet hjemmevold ble diskutert på et teoretisk nivå i Caspari-senterets bibliotek, kom en demonstrasjon fra det virkelige liv inn våre dører. Akkurat da “Tabu-forum” begynte, kom en kvinne som søkte tilflukt, inn i bygningen. Hun var i panikk, hadde tegn på slag, og sa at hun ikke kunne dra hjem. Denne kvinnen kjente oss ikke, heller ikke kjente hun til kveldens tema, likevel hadde hun som ved et under funnet oss på et tidspunkt da vi kunne hjelpe. (Normalt ville bygget være tomt og stengt for kvelden.) Hun ble værende på kjøkkenet til kvelden var over, og da kunne Lena ta hånd om kvinnen og gi henne den hjelp hun trengte.

“Tabu-forum” skal fortsette neste år, og vi vil ta opp flere vanskelige emner. 28.januar skal vi forsøke å få slutt på tausheten rundt selvmord, og 25.februar skal temaet skilsmisse i menigheten belyses.