Hva skjer på nettet?

Margarita Kantor

Da vi forberedte det nettbaserte kurset for sabbatskolelærere kalt «Herre, jeg vil undervise!», var vi opptatt av hvordan det skulle komme til nytte for hundrevis av lærere som arbeider med å undervise barn i sabbatskoler i israelske, messianske menigheter. Disse lærerne vil veldig gjerne stå i tjenesten, men nesten ingen av dem har den nødvendige kompetanse. Vi bestemte oss for å utruste dem ved å velge ut de 20 viktigste emnene som enhver sabbatskolelærer burde kunne.

Da vi planla kurset for et år siden, kunne vi ikke forutse at koronaviruset skulle holde oss hjemme, og at våre liv og vårt arbeid i hovedsak skulle foregå på nett. I ettertid ser vi at vi startet opp kurset på et veldig riktig og gunstig tidspunkt.

Studentene våre er nå inne i sin åttende måned av kurset. De holder på med det 8.ende av i alt 20 hovedemner. Nesten halvveis i kurset ba vi om tilbakemeldinger for å kunne justere opplegget og se om vi skulle gjøre noen tilpasninger. Vi spurte hvordan de brukte sin nye kunnskap, og ba også om deres tanker om kurset generelt.

Det var tydelig utfra hvert eneste svar at deltakerne virkelig liker denne måten å lære på. En deltaker understreket hvor mye han satte pris på å studere i sitt eget tempo: «Jeg studerer emnene uten å stresse, og jeg ser hver video om og om igjen. Av og til kunne jeg gjerne tenkt meg å gå dypere inn i visse tema, men dette formatet passer i det store og hele veldig godt til min timeplan.» En annen deltaker skrev: «Takk for forelesningene – de er tydelige, konsise og fulle av praktiske råd. Det passer godt å dele hvert tema inn i tre avgrensede leksjoner.» Enda en annen skrev: «Leksjonene hjalp meg å bli mer bevisst på hensikten med min tjeneste. Jeg forbereder meg bedre til timene nå enn før. Og jeg bruker de nye teknikkene jeg har lært i undervisningen».

Som skapere av kurset var vi klar over fordelene med nett-undervisning. Vi visste at det ville appellere til det travle, moderne menneske med liten fritid, men som likevel ønsket å arbeide for Herren. Vi er så glade for vurderingene som vitner om kursets påvirkning på folks liv og tjeneste.

Vi var også klar over at dette kurset ville styrke sabbatskolelærerne på en god måte. Men vi kunne ikke forutse de tilleggsgodene som studentene også rapporterte om: at de kunne bruke sine nye kunnskaper når de ga hjemmeundervisning til egne barn under korona-karantenen, ja, generelt i sin barneoppdragelse. Studentene våre fikk også redskaper å bruke i bibelgrupper for barn, i tillegg til i sabbatskoleundervisningen.

Vi er glade for at vi kan hjelpe lærere og foreldre i å gi åndelig opplæring til de barn som er betrodd dem. Og vi er takknemlige for alle som har støttet, fortsatt støtter og som vil støtte videre, enten i bønn eller ved økonomisk hjelp. Vi takker de to store giver-organisasjonene som gjør dette livsforvandlende opplegget mulig. Hvis du vil gi til opplegget og/eller løfte det fram i bønn, så skal du vite at ditt bidrag er med på å fremme Guds rikes sak her i Israel.