Mitä lapsityön verkkokurssille kuuluu?

Margarita Kantor, projektikoordinaattori

Debby, yksi verkkokurssin opettajista, opettaa siitä, että on normaalia tuntea epävarmuutta uusien asioiden edessä. (kuvakaappaus)

Kun visioimme verkkokurssia sapattikoulun opettajille, meillä olivat mielessämme kaikki Israelin messiaanisten seurakuntien sadat vapaaehtoiset, joiden vastuulla seurakuntien lapsityö on. Näillä opettajilla on suuri halu palvella, mutta juuri kenelläkään ei ole koulutusta tehtävään. Valitsimme kurssia varten 20 keskeistä teemaa, joihin jokaisen sapattikoulun opettajan pitäisi tutustua.

Suunnittelun alkaessa vuosi sitten emme aavistaneet, että koronavirus sulkisi meidät kaikki koteihimme, ja elämämme ja työmme siirtyisi internetiin. Taaksepäin katsoen voimme nähdä, että verkkokurssi käynnistyi juuri oikealla hetkellä.

Kahden vuoden mittaisessa opintokokonaisuudessa lähestytään nyt puoliväliä. Pyysimme opiskelijoilta palautetta, jotta voisimme arvioida onnistumista ja mahdollisia muutostarpeita. Kysyimme myös, kuinka he soveltavat oppimaansa käytäntöön.

Jokaisesta vastauksesta ilmeni, että kurssilaiset nauttivat kovasti tästä opiskelemisen tavasta. Yksi osallistuja painotti sitä, kuinka hän arvostaa mahdollisuutta opiskella omassa tahdissaan: ”Tutustun aiheisiin ilman stressiä, ja katson videot moneen kertaan. Joskus tuntuu, että olisi kiinnostavaa pureutua vähän syvemmällekin, mutta kaiken kaikkiaan tämä formaatti sopii hyvin minun aikatauluihini.” Toisessa palautteessa kirjoitettiin: ”Kiitos tunneista – ne ovat selkeitä, ytimekkäitä ja täynnä käytännöllisiä neuvoja. Pidän siitä, että jokainen aihe on jaettu kolmeksi kokonaisuudeksi.” Ja edelleen: ”Opetus on auttanut minua näkemään syvempää tarkoitusta sillä mitä teen. Valmistan sapattikoulutunnit perusteellisemmin kuin aikaisemmin. Luokassa kokeilen oppimiani uusia tekniikoita.”

Kurssin kehittäjinä olimme tietoisia verkko-opiskelun eduista. Arvasimme, että se toimisi nykyajan kiireisen ihmisen kohdalla, joka haluaa palvella Jumalaa, vaikka vapaa-aikaa on niukasti. Olemme todella tyytyväisiä arviointeihin, jotka kertovat kurssin myönteisestä vaikutuksesta osallistujien elämään ja palvelutyöhön.

Tiesimme etukäteen myös sen, että tämä kurssi sopisi sapattikoulun opettajille. Sen sijaan emme arvanneet, että opiskelijat pääsisivät hyödyntämään opittua myös vanhempina pitäessään kotikoulua lapsilleen koronakaranteenin aikana. Lisäksi kurssilaiset kertoivat saaneensa välineitä esimerkiksi raamattukerhojen vetämiseen.

Iloitsemme, kun voimme auttaa opettajia ja vanhempia lasten hengellisessä kasvatuksessa. Olemme kiitollisia jokaiselle, joka on tukenut tai tukee projektia rukouksin tai taloudellisesti. Olemme erityisen kiitollisia kahdelle medialähetysjärjestölle, joiden iso panostus mahdollistaa tämän elämää muuttavan ohjelman tuottamisen. Jos haluat osallistua työhömme, voit olla varma, että sinunkin panoksesi vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin!