En verdifull investering

Kristoffer Eknes, leder av Return2sender

Bible School students on tour of IsraelJeg har alltid visst at Jesus var jøde, men jeg forsto aldri hvorfor det var relevant for meg og min relasjon til ham. En dag traff det meg med full kraft.

Det var i Immanuelkirken for nesten 10 år siden. Jeg var volontør der i Jaffa, i utkanten av Tel Aviv. 3 måneder hadde gått. Det var mitt livs beste opplevelse og jeg følte meg på topp. Likevel skulle jeg snart få erfare noe som skulle forandre livet mitt for alltid.

Jeg satt gjerne i kirken og spilte lovsang for meg selv. En kveld mens jeg sang, slo det ned i meg: «Jeg lovpriser Abrahams, Isak og Jakobs Gud på det stedet hvor Gud selv åpenbarte for Peter at Jesus ikke bare døde for det jødiske folk, men også for ikke-jødene. For meg».

Denne sterke opplevelsen har ikke bare påvirket min teologiske forståelse, men den har blitt så essensiell for meg at jeg har valgt å bruke min karriere til å dele evangeliet med det jødiske folk og å hjelpe andre kristne til å forstå viktigheten av å oppdage vår tros jødiske røtter.

Bibelkurs for unge voksne

Den Norske Israelsmisjon (DNI) har i mange år drømt om å starte opp en korttids bibelskole i Israel for unge voksne. Ved å se bibelske steder, kjenne på klimaet og forstå den jødiske konteksten som Bibelen utspiller seg i, har vi vært overbevist om at det skulle være trosstyrkende for dem som ble med. I mange år søkte vi partnere som kunne dele denne visjonen og i 2018 samlet vi sammen den første gruppen av studenter som ville være med. Sammen med Caspari Center og Ungdom i Oppdrag i Rogaland, la vi opp et spennende program med god undervisning, utflukter og praksis. Til sist samlet vi 7 personer som reiste ut på vår første runde. Det ble en umiddelbar suksess, og det inspirerte oss alle til å fortsette å utvikle konseptet.

I 2019 fikk vi med oss en ny partner. Helgeland Folkehøyskole hadde nettopp opprettet en ny linje med navnet «Global Misjon», hvor de ønsket å bruke to måneder i Israel. De hadde over 60 søkere til linjen i februar. På det tidspunktet hadde vi bare mulighet til å innlosjere 14 studenter. Denne gruppen besto av ungdommer som nettopp hadde unnagjort videregående, dermed var det en litt yngre gruppe enn runden før.

Det medførte noen ny utfordringer relatert til språkkunnskap og teologisk grunnlag. Jeg må innrømme at jeg var usikker på om vi ville håndtere denne overgangen godt nok, og om det ville medføre at oppholdet føltes mindre givende for studentene. I evalueringen fra studentene ble denne bekymringen gjort til skamme. En av studentene oppsummerte undervisningen slik: «Jeg har gledet meg til hver dag med undervisning. Jeg er fascinert og imponert over hvor kunnskapsrike lærerne er».  Videre har vi fått mange tilbakemeldinger på hvordan studentene hadde oppdaget viktigheten av at Jesus var jøde og hvordan det hadde belyst relasjonen mellom Det gamle og Det nye testamentet.

First:Israel – i 2020 og videre.

Årets First:Israel hadde nærmere 60 søkere før inngangen til 2020. Dagens unge lengter etter bibelundervisning og det å få erfare kulturen og omgivelsene i Israel. Vi ser dette behovet, og vi ønsker at flere skal få den samme opplevelsen som de ungdommene vi allerede har sendt ut. Nå foreligger det planer om å investere i et senter som både kan tjene den lokale bevegelsen av jesustroende og som også kan huse First:Israel i fremtiden. Vi ser også etter aktuelle partnere og har fått flere interessenter. De siste to årene har vi bare hatt en student som ikke er norsk statsborger, men vi har hatt flere titalls søkere fra land som Nederland, USA, Tyskland, m.fl. Videre har vi nå planer om å tilby First:Israel for flere folkehøyskoler og bibelskoler i løpet av det kommende 1,5 året. På sikt håper vi på helårsdrift der vi utvider tilbudet internasjonalt og hvor vi også vil lage opplegg for andre aldersgrupper.

Det er naturligvis flere usikkerhetsmomenter knyttet til både kurstilbud og byggeprosjekt i disse tider, da koronasituasjonen gjør det hele mindre forutsigbart. Men vi tror at det å gi unge mennesker innsikt, kunnskap og bibelglede er en av de største gavene vi kan gi videre til en som tror på Jesus. Vi vil derfor legge det hele i Guds hender, og så gleder vi oss til å være med på det han gjør.

Kristoffer Eknes er leder for return2sender og misjonsrådgiver i Den Norske Israelsmisjon (DNI). Caspari Center ble etablert i 1982 av DNI og er også i dag en del av Israelsmisjonen.