Bli kjent med staben vår

David Serner - Director of International StudiesDavid Serner, direktør for internasjonale studier

Hvem er du?

Jeg er et Guds barn som bærer navnet David. David Serner: far, bror, ektemann og «pappa»! For tiden arbeider jeg som leder av det internasjonale arbeidet ved Caspari-senteret og som prest for Den danske kirke i Jerusalem.

Fortell om familien din!

Jeg er gift med Elisabeth, den flotte kvinnen som har født våre barn. Nathanael er 12 og Naomi er 9. Vi er svært ulike personligheter – så det er veldig moro!

Hvor kommer du opprinnelig fra?

Jeg er fra Danmark.

Hva gjorde du før du kom til Caspari?

Før jeg kom til Israel, var jeg hjelpeprest i Hillerød – et sogn nord for København, i Den danske statskirken.

Hva gjør du på Caspari?

Jeg har et nært samarbeid med Sanna som er prosjekt-koordinator på Caspari. Sammen koordinerer vi kurs som f.eks.«Discovering Jesus in His Jewish Context». Bli med på kurset vårt i april 2021! Jeg har også kontakt med universiteter, kirker, grupper og enkeltpersoner som ønsker å lære mer om Landet, kristendommens jødiske røtter og/eller de messianske troende i Israel.

Akkurat nå går tiden min med til å avslutte vår grundige undersøkelse av den lokale israelske messianske bevegelsen (den oppdaterte utgaven av «Facts and Myths», som vi første gang ga ut for 20 år siden). Vi håper å få den utgitt mot slutten av året.

Hvor lenge har du vært på Caspari?

Nesten 6 år. Jeg begynte å arbeide her i september 2014.

Hva førte deg til Caspari?

Jeg ble sendt ut til prestetjeneste for Den danske kirken i Jerusalem, og i tillegg skulle jeg arbeide deltid på Caspari-senteret. Det teologiske arbeidet på Caspari-senteret fascinerte meg fordi her er det mange muligheter til å bli utfordret og til å utvide sin teologiske horisont.

Hva er det beste ved arbeidet ditt?

Det beste er utvilsomt menneskene jeg arbeider sammen med, og de jeg møter som besøker senteret – og så muligheten til å lære personen Jesus bedre å kjenne.

Hva liker du å gjøre utenom arbeidet?

Jeg liker film, natur – og særlig europeisk fotball. Jeg kunne brukt all min tid på å spille og se på fotball. Jeg liker å lese bøker: teologi, filosofi og fiksjon. Jeg liker også å møte nye mennesker og bli kjent med folk. Mennesker er så interessante – de kan også være krevende – men for en flott måte å bruke tiden på!

Har du et favorittvers fra Bibelen eller et annet livsmotto?

Nei. Forskjellige bibelvers taler til meg til forskjellige tider. I øyeblikket skiller disse versene seg ut:

«Dere skal ikke si ‘sammensvergelse’ om alt som dette folket kaller sammensvergelse. Det de frykter, skal dere ikke frykte og ikke skjelve for.
Herren over hærskarene, ham skal dere holde hellig. Ham skal dere frykte, og ham skal dere skjelve for» 
Jes 8,12-13.

Verset passer godt i den spesielle tiden vi opplever nå: la oss ikke frykte, men feste blikket på Den hellige og stole på ham.