Jumalan nimet Raamatussa (osa 2)

Elisabeth E. Levy, Caspari-keskuksen toiminnanjohtaja

stained glass windows in Tel Aviv church

Lasimaalauksia Immanuel-kirkossa Tel Avivissa

Tämän artikkelin ensimmäisessä osassa käsittelimme Jumalan nimiä Vanhassa testamentissa. Yksi näistä nimistä on JHWH eli Tetragrammaton. Septuagintassa, varhaisimmassa Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä, JHWH käännetään kyrios. Tämä sana on kuitenkin monimerkityksinen, ja se voi tarkoittaa myös yksinkertaisesti herraa.

Uudessa testamentissa Jeesuksesta käytetään monessa yhteydessä nimeä kyrios, mutta tässäkin lukijalle jää epäselväksi, onko sen merkitys herra vai Septuagintan tapaan Herra eli JHWH. Saattaa myös olla, että vaikeatulkintaisuus on toisinaan tarkoituksellista. Kenties Jeesuksesta puhuttaessa tekstiin haluttiin sisällyttää yhtä aikaa molemmat merkitykset? Johanneksen evankeliumissa Tuomas-opetuslapsi julistaa: ”Minun Herrani (Kyrios) ja Jumalani (Theos)” (Joh. 20:28). Tässä kohtaa sisältö on selvä: Kyrios on JHWH.

Hänen nimensä on Jeesus

Matteuksen evankeliumista luemme Jeesuksen nimestä: Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä (Matt.1:21). Miksi lapsi sai nimen Jeesus (hepreaksi Jeshua)? Hepreaksi lause sisältää sanaleikin: nimi Jeshua on itse asiassa sama sana kuin verbi joshia, joka tarkoittaa pelastaa. Isä lähetti Jeesuksen pelastamaan ihmiskunnan heidän synneistään, jotta Luojan ja luodun välinen suhde eheytyisi. Uudistuneessa yhteydessä saamme tuntea Jumalan Herrana (JHWH). Jeesuksen Messiaan persoonassa Jumala on paljastanut meille, kuka Hän on.

Immanuel

Jouluna, inkarnaation juhlana, luetaan Jesajan kirjan profetia: Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel (Jes. 7:14). Tätä kohtaa siteerataan Uudessa testamentissa: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel — se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme (Matt. 1:23). Jeesuksessa voimme nähdä Isän Jumalan kasvot.

Ihmisen Poika

Jeesus käytti usein itsestään nimitystä Ihmisen Poika (esim. Matt. 8:20). Näyttää siltä, että ilmaisu on peräisin profeetta Danielin kirjasta, jossa se esiintyy arameaksi: Bar Enosh (Dan. 7:13). Danielin kirja kuuluu Raamatun apokalyptiseen kirjallisuuteen. Juutalaisesta traditiosta löytyy ajatus Messiaasta, joka ilmestyy ennen aikojen loppua, ja yksi Messiaan tuntomerkeistä on hänen kykynsä kävellä veden päällä.

Katsellessani minä, Daniel, huomasin kaksi muuta miestä. Toinen seisoi virran tällä, toinen tuolla rannalla. Toinen sanoi pellavavaatteiselle miehelle, joka seisoi virran vesien yläpuolella: “Kuinka kauan kestää, ennen kuin kaikki nämä ihmeelliset asiat tapahtuvat?” Ja minä näin pellavavaatteisen miehen seisovan virran vesien yllä ja kohottavan oikean ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Ikuisesti Elävän kautta – – – (Dan. 12:5-7a.).

“Minä olen” Uudessa testamentissa

Jeesus ei kävellyt veden päällä vain huvin vuoksi. Hän täytti siten juutalaisen messiasodotuksen ja Vanhan testamentin profetian, joka koski Ihmisen Poikaa. Kun opetuslapset näkivät tämän ihmeen, he pelästyivät. Jeesus vastasi kauhistuneille oppilailleen: ”Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.” (Matt. 14:27.)

new testament bible and lights

Kuva: StockSnap, Pixabay

Kreikankielisessä Uudessa testamentissa Jeesus sanoo: ”Ego eimi” (Se olen minä). Hepreaksi se käännetään ani hu (Minä olen Hän), joka on yksi Jumalan nimistä Vanhassa testamentissa. Opetuslapset tunnistivat Jeesuksen ja julistivat rohkaistuneina: “Sinä olet todella Jumalan Poika” (Matt. 14:33).

Kun ylipappien ja fariseusten sotilasjoukot Johanneksen evankeliumissa tulivat vangitsemaan Jeesusta, tapahtui mielenkiintoisia asioita. He vaativat saada nähdä Jeesus Nasaretilaisen. Jeesus vastasi: “Ego eimi.” Sen kuullessaan miehet perääntyivät ja kaatuivat maahan.

Kaatuivatko he, koska Jeesus ilmaisi, kuka Hän on? Mitä on kreikan ego eimi -ilmauksen takana? Voisiko se olla sama, suuri Minä olen, joka esiintyy Toisen Mooseksen kirjan luvussa 3? Jos vastaus on myönteinen, siinä tapauksessa on täysin ymmärrettävää, että ihmiset kaatuivat maahan! 

Jeesus on Jumalan Poika ja Ihmisen Poika. Hän on ainoa, joka voi pelastaa meidät, kuten Hänen nimensäkin kertoo. Hän ojentaa auttavan kätensä nähdessään, että aallot ympärillämme uhkaavat hukuttaa meidät. Evankeliumissa sotilaat kaatuivat maahan Hänen nimessään. Samaan tapaan tulee vielä päivä, jolloin kaikki polvet notkistuvat Hänen edessään ja jokainen suu tunnustaa, että Hän on Herra.