Undersøkelsen til Caspari Center er klar for utgivelse: Den messianske bevegelsen i Israel er mer enn tre ganger større enn den var for 20 år siden

De messianske fellesskapene er fortsatt hovedsakelig innvandrer-menigheter. Nesten halvparten av dem har sin gudstjeneste på russisk, med hebraisk-talendende på andreplass.

Two men holding a new book

Alec Goldberg og David Serner med den nye boken. Bilde: Caspari Center.

Sanna Erelä, prosjektkoordinator

Lederen av internasjonale studier på Caspari, David Serner, og lederen av det lokale arbeidet på Caspari, Alec Goldberg har jobbet utrettelig i månedsvis for å samle og ordne alle svarene i sin studie av de messianske menighetene i Israel. Nå, endelig er boken klar for publisering.

«I løpet av dette store arbeidet viste selv Covid-pandemien seg å være til velsignelse», sier David Serner. «I mars 2020 hadde vi allerede ringt den ene menighetslederen etter den andre for å få svar på våre spørsmål. Da hele verden ble stengt, og nesten alt annet i vårt arbeid ble satt på vent, fikk vi en unik anledning til å fokusere på de innsamlede dataene».

Antall samtaler som er gjennomført og e-poster som er skrevet, er enormt. Serner og Goldberg henvendte seg til alle de messianske lederne de kunne finne, til sammen 280 personer, hvorav  273 svarte. De fleste var glade for å delta i undersøkelsen. På spørsmål om hva de likte best i dette store prosjektet, svarer Goldberg uten å nøle: «De personlige samtalene med  pastorene»! Han fortsetter med å forklare: «Tallene og informasjonen vi fikk, var fra førstehåndskilder. Og vi gjorde det veldig klart for intervjuobjektene at vårt mål var å oppnå så realistiske tall som mulig. Vi er veldig takknemlige for tilliten lederne viste oss».

Antall for den messianske bevegelsen i Israel

Basert på innsamlede data for den messianske bevegelsen i Israel, var antall israelske messianske troende i 2020 15.323 personer. Mindre enn halvparten av menighetene bruker hebraisk som sitt primære språk. Russisktalende fellesskap utgjør den største gruppen, med sine 136 menigheter. Hebraisktalende fellesskap kommer på andreplass, med 83 forsamlinger. Andre språk inkluderte  amharisk (30 fellesskap), engelsk (16), spansk (6) og rumensk (2). Menighetens øverste leder er i bare 17 % av tilfellene en innfødt israeler. Den messianske bevegelsen i Israel kan med rette kalles en innvandrer-bevegelse.

Evangelisk med litt jødisk kulturelt krydder?

Forgjengeren til denne undersøkelsen fra 1999 observerte at i sin grunnleggende teologi kan den messianske bevegelsen beskrives som «kristen» eller «evangelikal».

«Det generelle inntrykket er at situasjonen i løpet av de siste 20 årene egentlig ikke har endret seg særlig mye», bemerker David Serner og fortsetter:  «Dette betyr ikke at det ikke foregår noen teologisk refleksjon – eller at ingen endring har skjedd. For eksempel anser flere forsamlinger Moseloven som fortsatt gyldig for jødiske troende. De prøver å uttrykke sin tro på en mer jødisk måte. Noen av dem har endret sin teologiske orientering fra en tydelig  evangelisk til en mye mer jødisk. Men antallet av menigheter som har løpt linjen helt ut – som ser på rabbinsk autoritet som bindende til en viss grad –  er lite. De fleste menighetgene blander for det meste jødedommen inn i sin tro på et kulturelt nivå. De feirer jødiske høytider og inkluderer jødiske elementer i sin liturgi, men holder den evangeliske kjernen intakt.»

Den usynlige siden av bevegelsen

Mye har forblitt det samme i 20 år. Hva er endret?

«Bevegelsen har vokst»! Goldberg slår det smilende fast. «Men selv om det totale antallet messianske troende kanskje ikke ser så storslått ut, er den oppmuntrende sannheten at bevegelsen har vokst proporsjonalt mer enn den generelle befolknings-tilveksten».

David Serner legger til: «I 1999 var det 5000 troende samlet til gudstjenester i messianske forsamlinger i Israel. Antall troende er 3,1 ganger større i dag».

De åpenbare årsakene til vekst er innvandring, så vel som den naturlige veksten av messianske familier. – Men hva med evangelisering? Bringer evangelisering nye medlemmer til menighetene?

Serner svarer: «Vi vet ikke nøyaktig. Vi stilte det spørsmålet i spørreskjemaet vårt, men vi fikk egentlig ikke noe entydig svar. –  Evangelisering er et ekstremt følsomt tema i Israel. Troende og menigheter står fortsatt overfor motstand og diskriminering i det jødiske samfunnet, spesielt fra antimisjons-organisasjoner, til tross for at den generelle israelske  befolkningen mer og mer vil  forsvare trosfriheten, også for messianske jøder». 

Den mest hemmelighetsfulle, usynlige delen av jødiske troende består av de som lever som ortodokse jøder og tilber i synagoger. Serner og Goldberg fikk kontakt med noen av dem. Det er umulig  å anslå hvor mange de er, fordi disse «hemmelige troende» ofte har begrenset kontakt med andre Jesus-troende. Tallet kan være rundt 100, men kan potensielt være mye høyere. «De mener at synagogen er det Gud-gitte stedet der en jøde skal tilbe», forklarer Goldberg. «Rabbinerne har autoritet over deres liv og tro, men de er ikke overordnet Det nye testamente».

Inspirerende fremtidsvisjoner

«I mange av samtalene våre møtte vi en utbredt tro på den messianske bevegelsen som en del av Guds plan for å gjenopprette den jødiske Jesus-bevegelsen fra det første århundre, slik den er beskrevet i Apostlenes gjerninger», sier David Serner. «Selv om vi ikke spesifikt spurte om dette i spørreskjemaet, kom denne fascinerende tanken ofte fram i samtale med pastorene. Det ser ut til å være kjernen i selvdefinisjonen for mange messianske forsamlinger».

I sin undersøkelse beskriver Alec Goldberg og David Serner den messianske bevegelsen i Israel som en «eskatologisk gjenopprettelse». Selv om dagens Israel ikke anses som feilfri, blir staten sett på som oppfyllelsen av bibelske profetier, som en fysisk og åndelig endetids-gjenopprettelse, som ennå gjenstår å bli fullført.

…og en siste kommentar

Foran meg på kjøkkenet på Caspari Center sitter to menn som ser fornøyde ut, glade for å ha avsluttet et langt og intenst maraton av et prosjekt. Årene med fokusert innsats er endelig over: løpet er fullført.

Jeg føler meg oppglødd når jeg hører på dem. Jødiske Jesus-troende er ennå en liten minoritet i Israel og i Kristi verdensvide legeme, men de er  absolutt  verdt å merke seg. Deres  styrke er troen på det evige kallet, garantert av Skriftene. Den messianske bevegelsen i Israel lever i de under som Gud gjør – og under den forutbestemmelse som er lovet i Bibelen. Gud gjenoppretter i våre dager den jødiske delen av Kristi legeme. Det må være et oppløftende perspektiv på fremtiden!

Vår nye bok «Jesus-Believing Israelis: Exploring Messianic Fellowships» er tilgjengelig på Caspari Center nettsiden og på Amazon.com.