Sabbats-skolen – en investering for evigheten

Sanna Erelä, prosjektkoordinator

Rima Burch med barn

Arbeid blant barn er i israelske menigheter vanligvis bygget på veldig mye frivillig innsats. Hundrevis av sabbatsskolelærere gir hver uke av sin tid når de underviser i arabisk- og hebraisktalende menigheter. På Caspari Center forstår vi den store betydningen av å lære opp framtidige generasjoner. En av våre hovedoppgaver er å støtte barnearbeidet i Israel ved å gi opplæring til disse frivillige.

Vi har bedt to hardtarbeidende kvinner som er involvert i prosjektet om å fortelle litt om sitt liv og sine erfaringer.

Rima Burch er en israelsk araber som ble født i Nasaret i Israel. Hun er gift med en amerikaner og har fire barn. Rima hører til den messianske Beit Eliyahu-menigheten i Haifa. Hun minnes hvordan det hele begynte:

«Jeg husker meg selv som barn som var med i Good News-klubben hjemme hos en nabo. Jeg husker fortsatt bibelfortellinger og sanger fra den gangen.» Alt påvirket Rima mye i oppveksten.

«Da jeg 17 år gammel var ferdig med Videregående i 1995, inviterte lederen i Child Evangelism Fellowship (CEF) meg som leir-leder på en arabiskspråklig barneleir. Jeg hadde ansvar for et rom med seks jenter. Leiren varte ei uke, og jeg forstod at jeg likte å arbeide med barn. Særlig likte jeg å undervise. Jeg husker at en dag hadde jentene bestemt seg for å kle seg som meg. Jeg forstod at det å se på meg som et eksempel er en måte barn lærer på. Det jeg gjør betyr også noe, ikke bare det jeg sier.»

Mens hun gikk på college, var Rima volontør på CEF-kontoret i to år:

«Jeg skrev sangversene på kartong-kort og hjalp til med undervisning i bibelklubber (Good News Clubs) forskjellige steder i Israel. Jeg trivdes med undervisning og følte et kall til å arbeide blant barn. Derfor ville jeg gjerne jobbe i CEF i Nasaret. Jeg gikk gjennom noe opplæring i barnearbeid på Kypros, men Herren hadde en annen plan for meg: Jeg møtte mannen min og vi flytta til USA. Der ble vi heltids-arbeidere i misjon.»

Nå bor Rimas familie i Israel, og hun underviser både på sabbats-skole og i arabisk bibelklubb. Hun har også vært med på å legge opp barneleirer gjennom mange år i Israel.

Å arbeide med barn er ikke alltid enkelt. Rima har lært mye gjennom sin erfaring:

«Det mest utfordrende er når barn oppfører seg dårlig. Men jeg vil ikke miste muligheten til å ta meg av barnet og å forstå grunnen til at det oppfører seg slik. Jeg må ta meg tid og ha fokus på å lytte, ikke bare be barnet være lydig.

Rima har deltatt på Casparis sabbatskole-kurs, og nylig var hun med på et onlinekurs. Hun forteller hva hun har lært:

«Jeg er alltid klar til å lære noe nytt og bli en bedre lærer. Jeg er glad for at jeg kunne bli med på kurset. Det har blitt stor forandring i hvordan jeg planlegger en time; jeg har lært å gjøre det bedre. Jeg bruker mange aktiviteter gjennom et semester. Jeg planlegger alderstilpassede aktiviteter. Jeg bruker mer oppmuntrende ord enn før. Dette kurset er helt nødvendig for alle som arbeider med barn!»

Debby Nalbandian with children

Debby Nalbandian med barn

Caspari Center har laget et online-kurs for sabbatskolelærere i samarbeid med en annen israelsk organisasjon, Medallion.

Debby Nalbandian, som leder Medallion, har 30 års erfaring på området. Debby er født og oppvokst i Israel. Hun har en bachelor i grunnskolepedagogikk, og arbeidet noen år på en skole, fram til hun fikk barn. Etterpå begynte hun å skrive læreplan for sabbatsskolen, og fortsatte som forfatter.

«Jeg har alltid vært glad i barn,» sier Debby. «Det ligger på mitt hjerte å se dem gi sine liv til Jesus og begynne en livslang vandring med Ham.»

I Medallion utvikler Debby ressursmateriell for menigheter og familier for å hjelpe barn å bli kjent med Bibelen og Jesus. I tillegg underviser hun også i menigheter rundt om i Israel.

Siden 1990-åra har Medallion samarbeidet med Caspari Center om å planlegge kurs for frivillige medarbeidere i barnearbeidet.

«De siste tre åra har vi arbeidet enda mer intenst fram mot et online-kurs for lærerne,» sier Debby, og fortsetter: «Vi samlet universitetsutdannede lærere rundt om i landet og ba dem undervise i noen nøkkel-tema.»

Noen av emnene som ble dekket på online-kurset var barns utvikling, disiplin, kommunikasjon, Guds ord, åndelig utvikling, barn med spesielle behov i klassen, hvordan planlegge en time og hvordan bruke visuelle hjelpemidler i klasserommet.

«Det var en veldig interessant og slitsom prosess, med skriving, redigering, filming, illustrasjoner, redigering av videoer osv. Men det var verd hver detalj! Jeg ble kjent med folk både personlig og profesjonelt, og fikk trivelig samhandling med studentene våre når de arbeidet seg gjennom praksisoppgavene,» sier Debby glad.»

Det viktigeste i kurset var å oppmuntre elevene til å sette teorien ut i livet. Debby forteller:

«En av våre elever strevde med å forstå barns utvikling. Hun lærte det i teorien, med det ga ikke mening for henne. Så fikk vi snakket gjennom det og samarbeidet om hvordan det kunne brukes i et opplegg for førskolebarn. Litt etter litt forstod hun hva det handlet om; hun fant tanker barna kunne forstå, og som hun kunne lære dem. På slutten av prosessen sendte hun en video av et førskolebarn som siterte bibelvers. Ja!!»

Sabbatskolearbeidet i sine ulike former har potensiale til å gjøre stor innvirkning på neste generasjon. Det lærerne lærer, vil sive ned i barnas liv. Og gjøre en forskjell – for evigheten.

Kunne du tenke deg å være med i dette arbeidet? Klikk her for å lese mer om Lærerutdanning på nett. Noen av lærerne har ikke råd til å betale kursavgiften. Du kan hjelpe til med å gi et stipend til en sabbatskolelærer.