Sapattikoulutyö – sijoitus tulevaisuuteen

Sanna Erelä, projektikoordinaattori

Rima Burch lasten kanssa

Lapsityö Israelin seurakunnissa perustuu valtavalle määrälle vapaaehtoistyötä. Sadat sapattikoulunopettajat heprean- ja arabiankielisissä yhteisöissä ympäri Israelia antavat viikoittain aikaansa kasvattaakseen nuorta sukupolvea. Me Caspari-keskuksessa ymmärrämme lapsityön arvon. Yksi tärkeimmistä painopistealueistamme on tukea sitä tarjoamalla koulutusta vastuunkantajille. Pyysimme kahta lapsityössä toimivaa ahkeraa naista kertomaan elämästään ja kokemuksistaan.

Rima Burch on Nasaretissa syntynyt israelilainen arabi. Hän on naimisissa amerikkalaisen kanssa, ja hänellä on neljä lasta. Rima kuuluu messiaaniseen Beit Eliahu -seurakuntaan Haifassa. Rima muistelee, kuinka kaikki alkoi:

– Lapsena kävin naapuritalossa Hyvän sanoman kerhossa. Muistan edelleen muutamia lauluja ja Raamatun kertomuksia siltä ajalta.

Lapsityöllä oli suuri vaikutus Riman elämään hänen varttuessaan. Pian hän pääsi kantamaan vastuuta:

– Päätettyäni lukion lapsievankelioinnin järjestön (Child Evangelism Fellowship, CEF) johtaja kutsui minut ohjaajaksi viikon mittaiselle arabiankieliselle lastenleirille. Olin vastuussa huoneesta, jossa majoittui kuusi tyttöä. Nautin työskentelystä lasten kanssa, erityisesti heidän opettamisestaan.

Rima havaitsi, että opettaminen ei ollut vain puhumista:

– Eräänä päivänä kaikki tytöt päättivät pukeutua samoin kuin minä. Ymmärsin, että lapset katsovat minua ja seuraavat esimerkkiäni. Myös sillä, mitä teen, on merkitystä, ei vain sillä, mitä sanon.

Yliopistovuosinaan Rima työskenteli vapaaehtoisena CEF:n toimistossa:

– Kirjoitin laulunsanoja pahvikylteille ja autoin opettamaan Hyvän sanoman raamattukerhoissa eri puolilla Israelia. Koin kutsua työskennellä lasten kanssa, ja halusin osaksi CEF:n työyhteisöä. Suoritin Kyproksella koulutuksen, joka valmistaa toimimaan lapsityössä, mutta Herralla oli toisenlainen suunnitelma: tapasin mieheni ja muutimme Yhdysvaltoihin. Siellä teimme kokopäiväistä hengellistä työtä.

Nyt Riman perhe asuu Israelissa, ja Rima opettaa sekä sapattikoulussa että arabiankielisessä raamattukerhossa. Lisäksi hän on ollut organisoimassa lastenleirejä Israelissa useiden vuosien ajan.

Lasten kanssa työskentely ei ole aina helppoa. Rima on oppinut monia asioita kokemuksensa myötä:

– Haastavinta on, kun lapsi käyttäytyy huonosti. En kuitenkaan halua menettää yhtään tilaisuutta ymmärtää hänen käyttäytymisensä syitä. Täytyy antaa aikaa ja keskittyä kuuntelemaan, eikä vain vaatia lasta tottelemaan.

Debby Nalbandian with children

Debby Nalbandian lasten kanssa

Rima on osallistunut Caspari-keskuksen sapattikouluseminaareihin ja äskettäin myös verkkokurssille. Hän kertoo:

– Olen aina halukas oppimaan uutta ja kehittymään paremmaksi opettajaksi. Iloitsen, että sain mahdollisuuden suorittaa verkkokurssin. Tavassani valmistella oppitunteja on tapahtunut suuri muutos. Teen sen nyt paremmin: Käytän yhden oppitunnin aikana useita erilaisia aktivoivia menetelmiä. Suunnittelen tuntien sisällöt niin, että ne sopivat kyseiselle ikäryhmälle. Kannustan lapsia sanallisesti enemmän kuin ennen. Tämä kurssi on ihan ”must” kaikille lasten kanssa toimiville!

Caspari-keskus kehitti verkkokurssin lapsityöntekijöille yhdessä toisen Israelissa toimivan järjestön, Medallionin, kanssa. Debby Nalbandianilla, Medallionin toiminnanjohtajalla, on 30 vuoden kokemus lapsityöstä. Debby on syntynyt ja kasvanut Israelissa, ja hänellä on kandidaatin tutkinto kasvatustieteissä. Hän työskenteli koulussa muutaman vuoden kunnes sai omia lapsia. Sen jälkeen hän siirtyi kustannusalalle. Debby kehittää materiaalia seurakunnille ja perheille ja kouluttaa opettajia seurakunnissa ympäri Israelia.

– Olen aina rakastanut lapsia, Debby sanoo. – Sydämelläni on saada nähdä heidän jättävän elämänsä Jeesukselle ja aloittavan koko elämän mittaisen vaelluksen Hänen kanssaan.

Caspari-keskus ja Medallion ovat tehneet yhteistyötä sapattikouluseminaarien suunnittelussa jo 1990-luvulta lähtien. Debby kertoo:

– Viimeisen kolmen vuoden ajan olemme työskennelleet entistä intensiivisemmin yhdessä ja luoneet lapsityöntekijöille suunnatun verkkokurssin. Kokosimme yliopistossa koulutettuja opettajia eri puolilta maata ja pyysimme heitä puhumaan useista keskeisistä aiheista.

Verkkokurssin teemoja ovat esimerkiksi lapsen psyykkinen ja hengellinen kehitys, vuorovaikutus, Raamatun opettaminen, kurinpito, erityistarpeiset lapset ryhmässä, oppitunnin suunnitteleminen ja apuvälineiden käyttö.

– Kurssin rakentaminen oli erittäin mielenkiintoinen ja vaativa prosessi, johon sisältyi muun muassa kirjoittamista, editointia, kuvaamista, grafiikan luomista ja videoiden editointia. Työlästä mutta ehdottomasti vaivan arvoista! Tutustuin uusiin ihmisiin sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti, ja nautin vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa, Debby iloitsee.

Kurssin keskeinen osa oli kannustaa opiskelijoita soveltamaan teoreettista ainesta käytäntöön. Debby kuvailee:

– Eräs kurssilainen kamppaili ymmärtääkseen opetusta lapsen kehityksestä. Keskustelimme asiasta ja työstimme yhdessä tapaa soveltaa tietoa esikouluikäisiin lapsiin. Vähitellen hän sai kiinni hankalilta tuntuvista käsitteistä ja keksi itse ideoita, joita voisi hyödyntää tunnilla. Prosessin lopuksi hän lähetti minulle videon esikouluikäisestä lapsesta, joka lausui ulkomuistista Raamatun jakeita. Jee!

Sapattikoulutyö avaa valtavia mahdollisuuksia vaikuttaa seuraavaan sukupolveen. Se, mitä opettajat oppivat, välittyy lasten elämään ja saa aikaan muutoksen. Työ kantaa hedelmää – aina ikuisuuteen asti.

Haluaisitko osallistua tähän työhön? Lue täältä lisää lapsityön verkko-opetuksesta. Jotkut sapattikouluopettajat eivät kykene itse maksamaan kurssimaksua. Voit antaa opettajalle stipendin täällä.