40 år med arbeid ved Caspari Center

Knut H. Høyland, tidligere Internasjonal Leder for Caspari Center

40års-jubileet på Caspari i Jerusalem, 8. november 2022. Foto: Sanna Erelä

Hvordan det hele begynte

I år feirer Caspari Center sitt 40års-jubileum – en milepæl som frembyr en gylden mulighet til å se tilbake på hele fire årtier både som del av, og i tjeneste for, den voksende messianske bevegelsen i Israel.

Selv har jeg vært så heldig å være tilknyttet Caspari på en eller annen måte gjennom alle disse 40 årene. Jeg var til og med tilstede på French Hill da senteret ble åpnet i November i 1982, da jeg enda bare var en liten gutt. Rettere sagt, jeg tror iallefall at jeg var der; for om jeg skal være helt ærlig kan jeg ikke minnes dette, men min far har forsikret meg om at jeg må ha vært der sammen med ham.

Det var imidlertid på Den Norske Israelsmisjonens generalforsamling i Bergen i 1972 at et spontant forslag om å etablere et kristent studiesenter i Jerusalem fant sted, og dermed går Casparis historie hele 50 år tilbake i tid.

Ideen om å etablere en form for tjeneste i Jerusalem hadde vært Israelsmisjonens visjon helt siden organisasjonens pionér, Magne Solheim, tjente i landet i nesten 30 år og plantet menigheter både i Haifa og Tel Aviv; i dag kjent som Beit Eliyahu og Immanuel Church. Den kjente pastoren Richard Wurmbrand, som var tett knyttet opp mot menigheten i Haifa, hadde ved flere anledninger spurt Israelsmisjonens ansatte: «Hvorfor er dere ikke i Jerusalem? Det er tross alt der de gode nyhetene om Jesus en gang hadde sitt utsprang.»

Ettervirkningene av dette forslaget ble at Magne Sæbø, som senere skulle bli Casparis første styresmedlem, ble sendt til Jerusalem i 1973 for å se nærmere på det eventuelle behovet for et studiesenter. Han konkluderte: «Det er allerede mange kristne studiesentre i Jerusalem, men det ser ikke ut til å være et eneste senter med en tydelig kristen profil som i all hovedsak fokuserer på jødiske studier, jødiske og kristne relasjoner og de lokale troende jødene.»

I 1975 ble det klart at Den Norske Israelsmisjon skulle etablere et studiesenter, og Caspari Center ble åpnet på French Hill i 1982. Innen dette skjedde hadde Caspari Center allerede blitt et samarbeidsprosjekt; med både norske, finske og tyske organisasjoner involvert i arbeidet, og en sterk lokal base gjennom innflytelsesrike ledere som Baruch Maoz og Menachem Ben Haim.

Fra dets begynnelse under ledelse av Ole Christian Kvarme var senterets hovedvisjon å «utruste og utdanne modne og motiverte troende til et bevisst kristent liv, kirkelig lederskap og evangelisering.» Caspari Center ble det første senteret i Israel som tilbød teologisk opplæring på Hebraisk, med fokuset rettet hovedsakelig mot den lokale messianske bevelgelsen og de lokale menighetene.

Tider preget av vekst og krise

Arbeidet begynte gjennom TELEM-programmet (תוכנית לימוד משיחית). Studiematriell på menighetsarbeid og de ulike bøkene i Bibelen ble produsert i samarbeid med HaGefen Publishing. Lærere reiste rundt om i hele Israel for å undervise lokale grupper med studenter. Samtidig var Caspari Center åpen for internasjonale studenter som ønsket å lære om Bibelens jødiske kontekst og bli utfordret av lokale troende til å forstå viktigheten av jødisk evangelisering og tilstedeværelse i den verdensompennende kirken.

Esko Siljanen (FELM), Torleif Elgvin (Internasjonal Leder ved Caspari) og Tali Abadi (Sekretær ved Caspari).

I tiårene som fulgte, under ledelse av Torleif Elgvin, Torkild Masvie, Steve Engstrom, meg selv og Elisabeth Levy, fortsatte arbeidet ved Caspari å utvikle og tilpasse seg, med utgangspunkt i å møte de lokale messianske troendes behov, samtidig som man har arbeidet målrettet mot en større gruppe kristne over hele verden.

Opp gjennom årene har arbeidet ved Caspari Center vært preget både av kriser og vekst. De to mest utfordrende periodene var muligens under den andre Intifada og korona-pandemien. I årene mellom 2000 og 2002 gikk det av 10 bomber i en radius på 300 meter fra Caspari Center på Jaffa Street, som resulterte i en umiddelbar pause fra mye av arbeidet vårt. På den andre siden belyste disse utfordringene nye muligheter: Lisa Loden ble i 2002 utnevnt som den første israelske internasjonale lederen og var sentral i utviklingen av sabbatskole-seminarene, utrustning av ledere og mer. De lokale prosjektene har siden den gang vokst og utviklet seg under ledelsen av Alec Goldberg. Også under korona-pandemien i 2020-2021 åpnet det seg nye muligheter, denne gangen for nettbaserte verktøy for å utruste lærere og foreldre i midten av nedstegningene.

Det er alltid utfordringer knyttet til kristent arbeid i Israel. Kanskje en av de største utfordringene, men også en av de største styrkene til Caspari, har vært nettopp det faktum at det både er et lokalt arbeid og internasjonalt samarbeid. På Caspari Center deler både lokale og internasjonale troende et kall om å nå det jødiske folk med evangeliet og bidra til veksten av den lokale messianske bevegelsen i Israel. På denne måten gir arbeidet uttrykk for enheten i Kristi kropp.

Hva kommer så?

Knut Helge Høyland

Når vi ser tilbake på 40 år med tjeneste i landet er det med takknemlighet for de mange ansatte, styresmedlemmer, volontører, forbedere og støttespillere som har vært med på å gjøre arbeidet vårt mulig. Først og fremst takker vi Yeshua, som til syvende og sist er den ene som trofast har forsørget Caspari og vil fortsette å gjøre det i årene fremover.

Det er kanskje naturlig å stille spørsmålet: «Hvor går veien videre?» Er Caspari med sine 40 år nær ved å støte på en midtlivskrise – eller er det bare på begynnelsen av sitt lange og fruktbare liv? For å bruke en bibelsk analogi: Vandrer Caspari fortsatt i ørkenen, eller er det i ferd med å gå inn i «Det Lovede Land»? Bare tid vil vise, antar jeg. Jeg stoler imidlertid fullt og helt på at Vår Herre Yeshua er, og vil fortsette å være, trofast til Hans kropp og til arbeidet i Israel i årene som kommer.

Knut Helge Høyland vokste opp i Haifa med familien sin, og var fungerende Internasjonal Leder ved Caspari Center i Jerusalem i årene 2007-2013. Han arbeider for tiden som pastor i Norge.