40 år med arbeid ved Caspari Center

40 år med arbeid ved Caspari Center
Knut H. Høyland, tidligere Internasjonal Leder for Caspari Center 40års-jubileet på Caspari i Jerusalem, 8. november 2022. Foto: Sanna Erelä ...
Read More

Caspari-keskus 40 vuotta

Caspari-keskus 40 vuotta
Knut H. Høyland, keskuksen entinen johtaja Caspari-keskuksen 40-vuotisjuhla Jerusalemissa 8.11.2022. Kuva: Sanna Erelä Kuinka kaikki alkoi Caspari-keskus juhlii tänä syksynä ...
Read More

40 years of Caspari Center Ministry

Knut H. Høyland, former Caspari Center International Director  The 40th Anniversary Celebration in Jerusalem, November 8, 2022. Photo: Sanna Erelä ...
Read More