Den messianske bevegelsen og kvinners tjeneste

Alec Goldberg, Israel Direktør I løpet av de siste to årene har Caspari Center kartlagt de messianske menighetene i Israel. Et blant mange spørsmål som ble reist, omhandlet muligheten for kvinnelig menighetstjeneste og lederskap. Nedenfor presenterer vi kort noen av våre funn på dette viktige spørsmålet.  David Serner, leder for internasjonale studier ved Caspari Center, […]