After nine years in Israel

Moi! (Moi means hello in Finnish.) My name is Sanna. I am originally from Finland and have been living in Israel altogether for almost 9 years. I have been working as a Project Coordinator for international projects at the Caspari Center, and now the time has come for me to return home. I am going […]

Vanhurskaus – miksi uskosta?

Alec Goldberg, Israelin työn johtaja Ihminen tulee vanhurskaaksi uskosta – tämä on Paavalin pääväite hänen kirjeessään galatalaisille. Opiskelin Galatalaiskirjettä sapattivapaani aikana viime vuonna. Kuinka Paavali perustelee väitettään? Ensinnäkin, jos vanhurskauttaminen ei tapahdu uskosta Kristukseen, ”silloin Kristus on kuollut turhaan” (Gal. 2:21). Paavali ei kehittele ajatusta pidemmälle, mutta vaikuttaa siltä, että se voisi jatkua näin: ”Jos […]

Justification: why by faith?

Alec Goldberg, Israel Director A man is justified by faith – that is Paul’s main statement in his epistle to the Galatians, the text I studied during my Sabbatical last year. How does he argue for it? I could track three arguments. First, if justification is not by faith in Christ, “then Christ died in […]

40 år med arbeid ved Caspari Center

Knut H. Høyland, tidligere Internasjonal Leder for Caspari Center Hvordan det hele begynte I år feirer Caspari Center sitt 40års-jubileum – en milepæl som frembyr en gylden mulighet til å se tilbake på hele fire årtier både som del av, og i tjeneste for, den voksende messianske bevegelsen i Israel. Selv har jeg vært så […]

Caspari-keskus 40 vuotta

Knut H. Høyland, keskuksen entinen johtaja Kuinka kaikki alkoi Caspari-keskus juhlii tänä syksynä 40. vuosipäivää. Se on merkkipaalu, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella työn neljää vuosikymmentä osana kasvavaa messiaanista liikettä. Minulla henkilökohtaisesti on ollut etuoikeus olla yhteydessä Caspari-keskukseen tavalla tai toisella kaikkien näiden 40 vuoden aikana. Osallistuin pikkupoikana marraskuussa 1982 keskuksen vihkimistilaisuuteen – tai niin ainakin […]

40 years of Caspari Center Ministry

Knut H. Høyland, former Caspari Center International Director  How It All Started The Caspari Center celebrates its 40th anniversary this year – a milestone which gives an opportunity to look back at four decades of service to and as part of the growing Messianic movement in Israel. Personally, I have been privileged to be connected […]

Shabbat School Ministry – An Investment for Eternity

Sanna Erelä, Project Coordinator Children’s ministry in Israeli congregations is generally built upon an enormous amount of volunteer work. Hundreds of Shabbat school teachers around Israel give of their time each week to educate the young generation in Hebrew and Arabic-speaking communities. At the Caspari Center, we understand the great value of teaching the next […]

Sapattikoulutyö – sijoitus tulevaisuuteen

Sanna Erelä, projektikoordinaattori Lapsityö Israelin seurakunnissa perustuu valtavalle määrälle vapaaehtoistyötä. Sadat sapattikoulunopettajat heprean- ja arabiankielisissä yhteisöissä ympäri Israelia antavat viikoittain aikaansa kasvattaakseen nuorta sukupolvea. Me Caspari-keskuksessa ymmärrämme lapsityön arvon. Yksi tärkeimmistä painopistealueistamme on tukea sitä tarjoamalla koulutusta vastuunkantajille. Pyysimme kahta lapsityössä toimivaa ahkeraa naista kertomaan elämästään ja kokemuksistaan. Rima Burch on Nasaretissa syntynyt israelilainen arabi. […]

Sabbats-skolen – en investering for evigheten

Sanna Erelä, prosjektkoordinator Arbeid blant barn er i israelske menigheter vanligvis bygget på veldig mye frivillig innsats. Hundrevis av sabbatsskolelærere gir hver uke av sin tid når de underviser i arabisk- og hebraisktalende menigheter. På Caspari Center forstår vi den store betydningen av å lære opp framtidige generasjoner. En av våre hovedoppgaver er å støtte […]

Jewish Believers in Jesus: Spain, 300–1300 C.E.

What contributions did Jewish believers in Jesus make to Spain’s religious history? In his online publication Professor Oskar Skarsaune analyses some of the texts written by Jewish converts to Christianity in Spain, and Jewish or Christian authors discussing the converts.