Bli kjent med staben

Elisabeth Eriksen Levy   Fortell om din familie… Jeg er gift med Yehuda, og er mor til Hannah (22) og Moriah (18).   Hvor kommer du fra opprinnelig? Jeg er fra Norge.   Hva gjør du på Caspari-senteret? Jeg har vært internasjonal leder for Caspari-senteret siden sommeren 2013.   Hva gjorde du før du kom […]

På let etter jødiske røtter

For ikke så lenge siden kom en mann av europeisk opprinnelse til Caspari-senteret og søkte hjelp. Han hadde hørt at vi holdt på med ‘jødiske røtter’ her, og hadde fått (des)informisjon om at vi kanskje kunne hjelpe ham å finne ut om han hadde jødiske forfedre. Han fortalte meg etternavnet sitt, og lurte på om […]

Bibelskolen «Experience Israel – back to the roots»

Den Norske Israelsmisjon (DNI), organisasjonen som startet Caspari-senteret, har lenge ønsket å utvikle et bibelskoletilbud i Israel. Samtidig vokste det fram et ønske om noe lignende i hjertet til to nordmenn som arbeider i Ungdom i oppdrag (UIO) i Rogaland. Og slik kom et nytt samarbeid i stand. «Experience Israel – back to the roots» […]

På det hellige fjell

Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, […]

En sovende rev fanger ingen høner

“En sovende rev fanger ingen høner”, sier ordtaket. Dette er bare ett av mange ordtak som har sin bakgrunn fra Bibelen. Skriften, både Det gamle og Det nye testamente, kaller oss stadig til å ta initativ og ikke være passive. En viktig bibelsk tanke er at frukt, eller innhøsting, er et resultat av menneskets aktive […]

Bli kjent med Caspari-staben

  Abbey Jeg er 22 år, kommer fra staten Wisconsin i USA, og jeg skal være voluntør her på Caspari-senteret fram til januar. Noen av mine daglige gjøremål er å sitte i resepsjonen, svare på telefoner, arbeide med nettsiden og andre administrative oppgaver. Jeg har også fått være med på den nye bibelskolen «Experience Israel […]

The Alliance Church building in Jerusalem, premises of the Caspari Center

Israels gjenfødelse – håp for alle mennesker

Mitt Israel har rundet 70 år. Gjenfødelsesåret har en interessant parallell: Ifølge 1. Moseboks slektsliste, ble Abraham født i året 1948 etter verdens skapelse. Abraham var den første som fikk landløftet og løftet om å bli til en velsignelse for alle folk i verden. Og i 1948 e.Kr. skjedde noe annet som skulle få betydning […]

The Alliance Church building in Jerusalem, premises of the Caspari Center

Å studere steiner og greiner

Iløpet av kurset «Discovering Jesus in his Jewsih Context» (23.april – 3.mai 2018) var vi tretten deltakere som fikk en helt unik mulighet til å oppdage Jesu eget land.  Blant deltagerne på kurset var det nordmenn, noen lokale, og – i likhet med meg – mange finner. Å se de gamle steinene Steiner som det […]