Kannattava sijoitus

Kristoffer Eknes, Return2Sender-nuorisojärjestön johtaja Olen aina tiennyt, että Jeesus oli juutalainen, mutta en ole aina ymmärtänyt mitä se tarkoittaa uskoni kannalta. Kunnes eräänä päivänä asia suorastaan iskeytyi tietoisuuteeni. Istuin kirkossa Jaffassa, Tel Avivissa, noin kymmenen vuotta sitten. Olin ollut vapaaehtoistyössä Immanuel-kirkossa sitä ennen kolmen kuukauden ajan. Jakso oli ollut muutenkin ikimuistoinen, ja sitten koin jotakin, […]

Mitä lapsityön verkkokurssille kuuluu?

Margarita Kantor, projektikoordinaattori Kun visioimme verkkokurssia sapattikoulun opettajille, meillä olivat mielessämme kaikki Israelin messiaanisten seurakuntien sadat vapaaehtoiset, joiden vastuulla seurakuntien lapsityö on. Näillä opettajilla on suuri halu palvella, mutta juuri kenelläkään ei ole koulutusta tehtävään. Valitsimme kurssia varten 20 keskeistä teemaa, joihin jokaisen sapattikoulun opettajan pitäisi tutustua. Suunnittelun alkaessa vuosi sitten emme aavistaneet, että koronavirus […]

Hva skjer på nettet?

Margarita Kantor Da vi forberedte det nettbaserte kurset for sabbatskolelærere kalt «Herre, jeg vil undervise!», var vi opptatt av hvordan det skulle komme til nytte for hundrevis av lærere som arbeider med å undervise barn i sabbatskoler i israelske, messianske menigheter. Disse lærerne vil veldig gjerne stå i tjenesten, men nesten ingen av dem har […]

Debby, teacher of the online teaching course for shabbat school teachers

What’s Happening Online?

Margarita Kantor, Project Coordinator When we envisioned our online course for Shabbat School teachers, “Lord, I Want to Teach!”, we were thinking of how it would benefit the hundreds of teachers in Israeli Messianic congregations whose challenge it is to educate children in Shabbat school. These teachers have a great desire to serve, but almost […]

person sitting on a chair and thinking, with words surrounding like, like "hopeless" and "broken"

Discussing “Taboo” Topics

Sanna Erelä, Project Coordinator What do we do when someone close to us appears to be in a desperate state, perhaps even expressing the intent to harm themselves? How do we support someone who has recently experienced the loss of a loved one to suicide? In Israeli society, the value of human life is immeasurable […]

circle of women's hands

“Bnot Yeshua”: A Forum for Women to Share Their Stories

Elisabeth E. Levy, Director of Caspari Center The second Thursday of January was a stormy day. The locks of heaven had opened up and were showering down rain. When you live in Israel, you don’t complain about pouring rain. You are grateful for it, because there isn’t much water in Israel, and the demand is […]

people on a study tour at an archeological site in Israel

Longing for Paradise

Katariina Leskelä Standing in the Herodion palace, I admire the frescoes on the wall. The colors are bright and beautiful. It’s almost impossible to believe that the renovation of this room was completed over 2,000 years ago, in 15 BC. Above the red-toned frescoes, you can see lovely painted patterns of flowers and vines, and […]

Samtale om tabu-emner

Sanna Erelä, prosjektkoordinator Hva skal vi gjøre om noen som står oss nær, virker desperate og kanskje uttrykker at han eller hun vil skade seg selv? Hvordan støtter man et menneske som nylig har mistet noen i selvmord? I det israelske samfunnet har ett menneskeliv en umålelig verdi, enda mer enn i noen europeiske land […]

Lengsel etter paradiset

Katariina Leskelä Her jeg står i Herodion-palasset beundrer jeg freskomaleriene på veggen. Det er nesten umulig å tro at utsmykningen av dette rommet ble fullført for over 2000 år siden, i år 15 f.Kr. På de rødlige freskomaleriene kan man se nydelige mønster med blomster og druer, og mellom dem er det vakre landskap, som […]

Bli kjent med staben vår

Margarita Kantor, prosjektkoordinator Hvem er du? Jeg heter Margarita Kantor. Jeg er jødinne, opprinnelig fra Russland. Jeg var engang på besøk i Tyskland og møtte ei dame som var den eneste jødiske troende i sin menighet. Hun presenterte seg selv slik: «Jeg arbeider som jøde i menigheten min – jeg bringer alltid det jødiske perspektivet […]