Guds-navn i Bibelen (del II)

Elisabeth E. Levy, leder Caspari Center Vi lærte om forskjellige navn på Gud i Det gamle testamentet i del I av denne artikkelen. Vi ble bl.a. kjent med Tetragrammet (YHWH) som det spesielle navnet på Gud/HERREN. Den greske oversettelsen «Septuaginta» (LXX, 2 årh. f.Kr.) oversetter tetragrammet med «kyrios». Men det greske ordet «kyrios» er tvetydig. […]